Kontakt

Dział Produkcyjny - montaż PCB

ul. Ezopa 71a, 04-805 Warszawa

tel. 22 825-24-64
www.semicon.com.pl
EMSinfo@semicon.com.pl
Partnerzy
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycjne

POIR.01.01.01-00-1083/17-00

Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0