Partnerzy

Projekt realizowany jest przy współpracy z Instytutem Tele-i Radiotechnicznym (ITR), który obecnie należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Wojskowym Instytutem Techniczny i Uzbrojenia (WITU). Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny jest najbardziej doświadczoną instytucją w Polsce, zajmująca się badaniami i usługami związanymi z technologiami obwodów drukowanych, będąc od ponad 30 lat pionierem we wdrażaniu innowacyjnych technologii produkcji i montażu obwodów drukowanych. W instytucie wykonywane są płytki elastyczne na laminacie poliimidowym oraz obwody sztywno-elastyczne. W naturalny sposób instytut ten stał się najlepszym z możliwych partnerów o charakterze naukowo-badawczym. Realizacja założeń projektu wymaga jednocześnie współpracy z partnerem mającym możliwości definiowania wytycznych, specyfikacji produktu końcowego oraz gwarantującym możliwości testowania produktu w trudnych warunkach środowiskowych lub po prostu w warunkach polowych. Docelowym rynkiem na technologię FLEX-PLUS są między innymi aplikacje wojskowe, przez co Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce stał się naturalnym i kolejnym partnerem projektu. Dzięki specjalizowanym laboratoriom badawczym, pozwalającym na certyfikację wyrobów wojskowych z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji oraz akredytacją Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytut stał się naturalnym ogniwem łączącym firmę wdrażającą zaawansowaną technologię obwodów elastycznych dla aplikacji krytycznych z rynkiem odbiorców docelowych tej technologii. Doświadczenie kadry oraz potencjał technologiczny pozwala przetestować opracowywane rozwiązania nawet w warunkach bojowych. Elektronika elastyczna przetestowana w ponadnormatywnych warunkach specyficznych dla aplikacji wojskowych będzie mogła być również zaadoptowana do aplikacji medycznych, motoryzacyjnych, lotniczych czy nawet kosmicznych.
Partnerzy
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycjne

POIR.01.01.01-00-1083/17-00

Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0