XIX Krajowa Konferencja Elektroniki

Darłówko Wschodnie
W Darłówku Wschodnim w dniach 30.08 – 02/03.09.2020 odbyła się XIX Krajowa Konferencja Elektroniki. Głównym organizatorem konferencji był Uniwersytet Morski w Gdyni, kontynuujący tradycję spotkań naukowych rozpoczętą w 2002 roku przez Politechnikę Koszalińską.

Pomimo panującej pandemii przybyło wielu naukowców i inżynierów reprezentujących wiele obszarów elektroniki i dziedzin pokrewnych (energoelektronika, automatyka, inne). Tematyka konferencji obejmowała referaty planarne, sesje plakatowe i sesje specjalne z zakresu:
  • Optoelektroniki
  • Mikroelektroniki i energoelektroniki
  • Metrologii
  • Technologii i układów elektronicznych
  • Półprzewodników szerokopasmowych
Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z efektami pracy nad wykorzystaniem lasera 532 nm w projekcie „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0” (POIR.01.01.01-00-1083/17-00). Referat wygłoszony przez Piotra Ciszewskiego pt. „Wykorzystanie lasera 532 nm w obróbce obwodów drukowanych” został wyróżniony przez Komitet Naukowy KKE w ramach konkursu „Młodzi pracownicy nauki” w grupie tematycznej Optoelektronika. Komunikat zgłoszony na KKE otrzymał podwójną, wysoką recenzję z rekomendacją do publikacji uzyskanych wyników w czasopiśmie Opto-Electronics Review.

Całodziennej sesji specjalnej Półprzewodniki szerokopasmowe w ramach KKE przewodniczył nasz wieloletni pracownik dr hab. inż. Mariusz Sochacki, który obecnie pełni rolę eksperta przy realizacji projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0” i był współautorem prezentowanej pracy dotyczącej obróbki laserowej obwodów drukowanych.

Obu naszym naukowcom biorącym udział w KKE serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Partnerzy
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycjne

POIR.01.01.01-00-1083/17-00

Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0